10/05/07

Un estudo en escarlata, Arthur Conan Doyle


Este libro conta a primeira aventura de Sherlock Colmes, aquí este famoso detective coñece ao seu fiel axudante e amigo, o doutor Watson. O caso xira ao redor do achádego dun cadáver nunca casa abandonada en Brixton (Reino Unido), coa palabra “Rache” escrita con letras de sangue na parede.

Sem comentários: