24/10/07

Xornadas de AcollidaDurante o mes de outubro celebráronse as Xornadas de Acollida na Biblioteca. Estas consisten en mostrarlle ao alumnado como está organizada a Biblioteca, como localizar un libro nela e como consultar o catálogo a través da rede. Para isto temos deseñado unha serie de xogos que se realizan en equipo. Este curso participaron nesta Xornada os grupos de 1º, 3º e 4º de ESO e 1º de Bacharelato.

Sem comentários: