09/03/10

Concurso "Coñeces esta muller?", mércores 10 de marzo


1. Naceu na Habana, Cuba, no ano 1948.

2. Ingresou no Intermedia Program and Center for New Performing Arts.

3. Atreveuse a expresarse de xeitos non convencionais.

4. Na súa obra incorporou o seu corpo na natureza (land art ou arthworks).

5. Unha das súas series máis coñecidas es Silueta Series (1973)


1. Naceu en Sumeria aproximadamente 2300 anos antes de Cristo. Filla do rei Sargón de Akkad.

2. Controlaba os coñecementos matemático se astronómicos de Sumeria e Babilonia, sendo por iso unha das precursoras destas ciencias.

3. Creou observatorios astronómicos dentro dos templos, elaborando os primeiros mapas sobre movementos celestes

4. A súa poesía está conservada en tablillas gravadas con escritura cuneiforme.

5. Sábese da súa existencia no 1926, grazas á inscrición encontrada ao dorso dun disco de alabastro datado do 1900 antes de Cristo.1. Naceu en Santiago de Compostela no ano 1853

2. Adicouse á talla en madeira de imaxes relixiosas

3. En 1875 obtén Mención honorífica na Exposición Regional de Santiago de Compostela

4. Foi a primeira artista en recibir unha pensión da Deputación da Coruña no ano 1881

5. Obra súa é a Inmaculada Concepción de San Martiño de Tabeaio (arciprestado de Alvedro, concello de Carral)


1. Astrónoma estadounidense, pioneira no estudo das taxas de rotación galácticas.
2. En 1948 se graduou en Astronomía na Universidade de Vassar

3. Estudou o movemento sistémico e o brillo nas galaxias espirais

4. A
súa tese buscaba responder á pregunta de se as galaxias están ou non distribuídas uniformemente no Universo.
5. Desde 1978 ela e o seu equipo tras observar máis de 200 galaxias, estimaron que aproximadamente o 90% da materia do Universo é materia “escura”.
1. Segunda escritora do XIX que publica un libro en galego.

2. Comparte tertulias feministas con Fanny Garrido, Sofía Casanova e outras intelectuais coetáneas.

3. Gaña o certame
literario de 1887, celebrado en Ourense en homenaxe a Feijoo, co texto “En defensa das mulleres”.
4. Escribiu o poemario Follatos.

5.
En 1906, coa creación da RAG, foi nomeada académica.

Sem comentários: