10/04/10

6 imaxes á procura dunha historia


En diferentes lugares do instituto poderedes atopar ata seis imaxes diferentes que vos deberán servir de base para escribirdes unha historia que deberá ter unha extensión máxima de dúas follas A4. Poderédelas entregar escritas a man ou en ordenador, de utilizardes este último lembade que deberán estar escritas en Arial 12p e cun interliñado de 1,5.
A historia poderá estar escrita en calquera das linguas que se estudan no centro.
Deberedes entregar os orixinais na Biblioteca antes do día 30 de abril.
O xurado estará composto por profesorado do grupo da biblioteca e alumnado dos clubs de lectura.

Sem comentários: