15/03/13

Concurso: Pistas venres 15 de marzo


   1.  Desde moi nova destacou polo seu virtuosismo como pianista e compositora. 
   2.  Morreu aos 41 anos dun derrame cerebral. 
   3.  Moitas das súas composicións foron publicadas baixo o nome do seu famoso irmán. 
  4.  Nos salóns musicais que organizaba presentou a obra de Mozart, Bach ou Beethoven ao público de Berlín. 
  5.  En 1829 casou cun pintor alemán, que a animou a continuar coa súa carreira musical.1. Viviu no século XII.
2. Foi abadesa e defendeu sempre a independencia do seu mosteiro.
3. Foi escritora, pintora, música, médica, farmacéutica e teóloga.
4. Defendía a pobreza, a austeridade, a oración e a caridade.
5. En 2012 foi nomeada doutora da Igrexia.1.     Naceu na Coruña no século XIX e morreu no século XX.
2.     Pertenceu ao Instituto de Estudios Galegos e a Real Academia Galega.
3.     Estudou na Escola Normal da Coruña, obtendo o número 1 da súa promoción.
4.     Fundou institucións benéficas como “ O neno descalzo” e “O comedor e roupeiro da Guarda”.
5.     Foi represaliada polo franquismo e apartada da docencia no ano 1937. 

1.     Nace en Moscú a mediados do século XIX.
2.     Foi a primeira muller profesora universitaria de matemáticas.
3.     O matemático alemán Karl Weierstrass foi o seu mestre e amigo.
4.     Foi premiada pola Academia de Ciencias de París polo seu traballo sobre o problema de rotación dun corpo sólido ao redor dun punto fixo baixo a influencia da forza da gravidade.
5.     Escribiu tamén novelas e obras de teatro.1.       Está considerada “o primeiro escritor profesional” da historia.
2.       Viviu en Venecia dacabalo entre os séculos XIV e XV.
3.       Cos seus escritos tentou loitar contra a misoxinia da época.
4.       O seu libro máis importante foi publicado en galego no 2004 pola editorial Sotelo Blanco.
5.       Toda a súa produción literaria defende unha sociedade nova e un novo espazo para as mulleres.

Sem comentários: